Hoe leidt communicatie tot begrip?

Communicatie vormt samen met twee andere elementen – affiniteit en realiteit – het begrip dat iemand heeft voor zijn omgeving. Begrip is niet alleen weten. BEGRIP IS WETEN TOEGEPAST OP HET LEVEN. Actie is dus nodig en het is communicatie die de ACTIE vertegenwoordigt in begrip.

Voorbeelden van begrip

Laten we voor de duidelijkheid een paar voorbeelden bekijken om het bovenstaande te illustreren. Iemand kan heel veel geleerd hebben en veel ‘weten’. Toch is de waarde van een intellectueel, die niet veel doet met alle gegevens die hij kent, zeer beperkt. Uiteraard hebben alleen gegevens, die toegepast kunnen worden, enig nut. Een metselaar die een muur bouwt, die stevig is en niet omvalt, heeft begrip. Een dokter die een zieke beter maakt, heeft begrip. Een kunstschilder die een prachtig schilderij creëert, heeft begrip. Een kunstschilder die niet schildert, begrijpt het niet helemaal. BEGRIP ZOU MEN KUNNEN ZIEN ALS HET RESULTAAT VAN EEN SUCCESVOLLE ACTIE.

Hoe belangrijk is communicatie?

Zonder actie (= communicatie) zou er een zekere overeenstemming (= realiteit) kunnen bestaan en ook zou iemand kunnen openstaan om een emotie of gevoel (= affiniteit) te ervaren. Zonder communicatie zou er echter niets GEBEUREN. Communicatie is ESSENTIEEL OM IETS TE VERANDEREN en een effect teweeg te brengen in het leven.

Het effect van communicatie

Communicatie is zo wezenlijk dat het gezien kan worden als het hart van het leven zelf. Communicatie overbrugt de afstand tussen twee punten in de ruimte. Het gaat als volgt: bij één punt, het bronpunt, ontstaat een idee, dat naar het tweede punt, het ontvangstpunt, gezonden wordt. HET EFFECT VAN SUCCESVOLLE COMMUNICATIE IS: DUPLICATIE EN BEGRIP VAN HET ORIGINELE IDEE BIJ HET ONTVANGSTPUNT.

Communiceer met emotie en verstand

Als iemand een idee wil realiseren in de omgeving, dan zal de persoon in staat moeten zijn een communicatie erover te veroorzaken. Des te beter de boodschap emotioneel afgestemd is op het ontvangstpunt (gepaste affiniteit) en des te meer overeenstemming er kan zijn bij het ontvangstpunt met de inhoud van de boodschap (goede realiteit), des te gemakkelijker zal de communicatie het gewenste effect creëren: duplicatie en begrip van de boodschap bij het ontvangstpunt.

Kwantiteit en kwaliteit

Het is duidelijk dat sommige mensen een hoog communicatieniveau hebben en snel contact leggen met anderen in hun omgeving. Het is ook duidelijk dat er andere mensen bestaan, die veel stiller zijn, niet zo gemakkelijk communiceren en meer afhankelijk zijn om eerst aangesproken te worden voordat ze zich uiten. Naast de HOEVEELHEID communicatie op zich is de KWALITEIT van hetgeen gecommuniceerd wordt (= affiniteit + realiteit) natuurlijk ook van belang.

Schreeuwen of afstemmen?

Het is niet eenvoudig zo dat de grootste “schreeuwers” het best communiceren. Door het goed op elkaar afstemmen van affiniteit, realiteit en communicatie, kan iemand ervoor zorgen dat iets werkelijk begrepen wordt.

Twee kanten van communicatie

Het leven is een wisselwerking. SOMS VEROORZAAKT MEN IETS in de omgeving en SOMS IS MEN HET EFFECT van iets uit de omgeving. Om succesvol te kunnen zijn, moet een persoon zowel de rol van ontvangstpunt als de rol van bronpunt goed kunnen vervullen. Pas dan spreekt men van goede sociale vaardigheden.

Veroorzaak communicatie

Als er echter nooit iets gecommuniceerd zou worden, dan zou er ook niets zijn dat gedupliceerd en begrepen kon worden, hoe bereidwillig en overvloedig de ontvangstpunten ook moge zijn.

Invloed

Zoals hierboven beschreven, communiceert de een nu eenmaal wat gemakkelijker dan de ander. Maar dat is nog geen reden om hier genoegen mee te nemen. Een persoon, die – om welke reden dan ook – niet zoveel communiceert als hij of zij zou kunnen, laat eenvoudigweg mogelijkheden liggen om ÉÉN VAN DE MEEST ESSENTIËLE CAPACITEITEN te gebruiken OM EEN INVLOED TE VEROORZAKEN OP DE OMGEVING.

Leer communiceren

Communicatie is een VAARDIGHEID. Zoals alle andere vaardigheden (koken, voetballen, autorijden, etc.) kan communicatie gelukkig geleerd worden door het goed te oefenen in de prak­tijk, nadat men de basisprincipes ervan geleerd heeft.

Topsport

Door meer en meer te oefenen, KAN IEMAND ZIJN OF HAAR VAARDIGHEID IN COMMU­NICATIE ALTIJD VERDER VERBETEREN EN ZELFS EEN ‘TOPSPORTER’ WORDEN OP DIT GEBIED. Maar men moet wel oren en ogen wijd open houden om waar te nemen of iets echt overgekomen is. Communicatie is meer dan alleen maar jezelf aanzetten.

Advertenties