Vind je het soms moeilijk om je aandacht erbij te houden als iemand je iets vertelt?

 • Zijn er bepaalde gesprekken waar je tegenop ziet?
 • Erger je je wel eens aan het gedrag van andere mensen?
 • Heb je wel eens moeite om een gesprek te beginnen?
 • Vind je het moeilijk vat te krijgen op iemand die alsmaar doorpraat?
 • Laat je je in de communicatie wel eens afleiden van je eigen doel?

Hoe vaak heb jij met ‘ja’ geantwoord? Wellicht ten minste één keer!

Het gewicht van het begrip ‘communicatie’ wordt soms onderschat. Stel je eens voor, hoeveel positiever je in het leven zou staan, hoe veel meer doelen je daadwerkelijk zou bereiken als je bovenstaande vragen allemaal met een oprecht ‘NEE’ zou kunnen beantwoorden.

Of dat je moeiteloos met volle overtuiging het antwoord geeft op deze:

 • Hoe kom je dingen te weten van mensen?
 • Ken je de twee gereedschappen voor het beheersen van de communicatie van anderen?
 • Wat doe je als het lijkt alsof iemand je maar niet wil begrijpen?
 • Wanneer ga je in op de bezwaren van een ander en wanneer niet?
 • Hoe ga je om met emoties?
 • Hoe zorg je ervoor dat je boodschap goed wordt ontvangen en dat je werkelijk begrepen wordt?

WETEN wat het antwoord op deze vraag is (als er al steeds één vaststaand antwoord is), is echter niet voldoende. Je moet in staat zijn het in de praktijk toe te passen, er je voordeel mee te doen.  Net zoals je als ondernemer resultaat wil zien in de vorm van een geslaagd project, een succesvolle deal, een goed ontwikkeld product of een tevreden klant.

We bespraken het al in een artikel dat binnenkort in Brabant Breed verschijnt: ondernemen is als topsport. Je probeert voortdurend iets te verbeteren, net zoals topsporters dat doen. Een belangrijk onderdeel hiervan is communicatie. Gewenst resultaat valt of staat met een goede, efficiënte communicatie.

Efficiënt. Een sleutelwoord voor de ondernemer. Wil jij ook die krachtige communicatievaardigheden (die je van nature bezit!) ontdekken en leren gebruiken? Maar niet wekenlang elke week een cursusdag in je drukke ondernemersagenda moeten plannen?

Overweeg dan eens onze Communicatie TopSport.

In drie intensieve dagen (in een weekend, van 9.00 – 21.30) leer je zó te communiceren dat je relaties met anderen goed zijn, je een positieve invloed uitoefent en je de resultaten behaalt die je WILT bereiken. Tijdsbesparend en… door de intensiteit efficiënter dan die wekenlange cursus!

Slimme trucjes en theoretische onderbouwing?

Nee. Je leert goed communiceren door het te doen. Door het te oefenen totdat je het resultaat bereikt dat je wilt bereiken. Net zoals je goed bent in je vak omdat je weet hoe je het moet doen. Je oefent totdat je het beheerst. Totdat je resultaat ziet. Je bent immers een ondernemer, een topsporter!

Meer weten? Kijk op Toelichting TopSport trainingen.

Datums in december 2012 en januari 2013:

 • vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december 2012
 • vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 januari 2013
 • vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 januari 2013

Ziehier het artikel Ondernemen is topsport uit het ondernemersblad Brabant Breed.

Advertenties

Bioj Oxford draait het om de ondernemer

Bij OXFORD draait het om onze klant, de ondernemer.

De Ondernemer staat centraal en voordat we u als ondernemer kunnen helpen, moeten we natuurlijk eerst uitzoeken wat de exacte situatie is waar u zich als ondernemer voor geplaatst vindt. Elke situatie is anders en elke ondernemer is anders. De ideale ondernemer bestaat niet!

__________________________________________

O

staat voor ONDERNEMER. We beginnen natuurlijk bij de ondernemer zelf. Wie bent u? En wat wilt u bereiken?

X

is de onbekende factor, de X-FACTOR. Elke ondernemer is uniek en we moeten natuurlijk uitvinden wat u uniek maakt. Daarvoor is het een persoonlijke analyse onwikkeld: CheckUwSucces, de capaciteitenanalyse van Oxford.

Uw Ondernemersprofiel kost bij Oxford Bedrijfssucces 596 euro en geeft u heel duidelijk inzicht in hoe u uw capaciteiten als ondernemer gebruikt. Nu tijdelijk niet 596 euro, maar zelfs GRATIS met via CheckUwSucces. Zegt het voort!

F

staat voor FOCUS. Met uw persoonlijke capaciteitenanalyse in de hand draait het nog maar om één ding: wat is NU het allerbelangrijkste om eerst te doen? Dit is waar het om gaat. Welke aanpak gaat zorgen voor een werkelijke verbetering van meetbaar resultaat? En dit is precies waar het gesprek over uw persoonlijke analyse zich op richt. Lees meer over het Ondernemersprofiel.

O

staat voor ONDERNEMING. Als ondernemer gaat u nu toepassen op uw onderneming wat u ontdekt heeft. Dit zal de verandering teweegbrengen die u al zo lang probeert te realiseren, omdat u nu met het inzicht uit uw persoonlijke analyse, uw eigen Ondernemersprofiel, een doorbraak heeft gemaakt.

R

staat voor RESULTAAT. Door het juiste ding op de juiste manier toe te passen op de situatie die speelt, verkrijgt u resultaat. Dit resultaat brengt u dichterbij waar u uiteindelijk uit wilt komen…

D

staat voor DOEL. Het doel is wat u uiteindelijk wilt bereiken. U bepaalt zelf uw eigen doel.

Uw Ondernemersprofiel laat zien HOE u u uw doel verwezenlijkt – heel boeiend…

__________________________________________

Zo ziet u maar: het verwezenlijken van uw persoonlijke doel begint bij uzelf. Het begint bij de O van Ondernemer!

Maak nu GRATIS uw persoonlijke analyse. Ga naar: CheckUwSucces en klik op Start om naar de vragen van uw analyse te gaan.

Probeer het maar…

Hoe leidt communicatie tot begrip?

Communicatie vormt samen met twee andere elementen – affiniteit en realiteit – het begrip dat iemand heeft voor zijn omgeving. Begrip is niet alleen weten. BEGRIP IS WETEN TOEGEPAST OP HET LEVEN. Actie is dus nodig en het is communicatie die de ACTIE vertegenwoordigt in begrip.

Voorbeelden van begrip

Laten we voor de duidelijkheid een paar voorbeelden bekijken om het bovenstaande te illustreren. Iemand kan heel veel geleerd hebben en veel ‘weten’. Toch is de waarde van een intellectueel, die niet veel doet met alle gegevens die hij kent, zeer beperkt. Uiteraard hebben alleen gegevens, die toegepast kunnen worden, enig nut. Een metselaar die een muur bouwt, die stevig is en niet omvalt, heeft begrip. Een dokter die een zieke beter maakt, heeft begrip. Een kunstschilder die een prachtig schilderij creëert, heeft begrip. Een kunstschilder die niet schildert, begrijpt het niet helemaal. BEGRIP ZOU MEN KUNNEN ZIEN ALS HET RESULTAAT VAN EEN SUCCESVOLLE ACTIE.

Hoe belangrijk is communicatie?

Zonder actie (= communicatie) zou er een zekere overeenstemming (= realiteit) kunnen bestaan en ook zou iemand kunnen openstaan om een emotie of gevoel (= affiniteit) te ervaren. Zonder communicatie zou er echter niets GEBEUREN. Communicatie is ESSENTIEEL OM IETS TE VERANDEREN en een effect teweeg te brengen in het leven.

Het effect van communicatie

Communicatie is zo wezenlijk dat het gezien kan worden als het hart van het leven zelf. Communicatie overbrugt de afstand tussen twee punten in de ruimte. Het gaat als volgt: bij één punt, het bronpunt, ontstaat een idee, dat naar het tweede punt, het ontvangstpunt, gezonden wordt. HET EFFECT VAN SUCCESVOLLE COMMUNICATIE IS: DUPLICATIE EN BEGRIP VAN HET ORIGINELE IDEE BIJ HET ONTVANGSTPUNT.

Communiceer met emotie en verstand

Als iemand een idee wil realiseren in de omgeving, dan zal de persoon in staat moeten zijn een communicatie erover te veroorzaken. Des te beter de boodschap emotioneel afgestemd is op het ontvangstpunt (gepaste affiniteit) en des te meer overeenstemming er kan zijn bij het ontvangstpunt met de inhoud van de boodschap (goede realiteit), des te gemakkelijker zal de communicatie het gewenste effect creëren: duplicatie en begrip van de boodschap bij het ontvangstpunt.

Kwantiteit en kwaliteit

Het is duidelijk dat sommige mensen een hoog communicatieniveau hebben en snel contact leggen met anderen in hun omgeving. Het is ook duidelijk dat er andere mensen bestaan, die veel stiller zijn, niet zo gemakkelijk communiceren en meer afhankelijk zijn om eerst aangesproken te worden voordat ze zich uiten. Naast de HOEVEELHEID communicatie op zich is de KWALITEIT van hetgeen gecommuniceerd wordt (= affiniteit + realiteit) natuurlijk ook van belang.

Schreeuwen of afstemmen?

Het is niet eenvoudig zo dat de grootste “schreeuwers” het best communiceren. Door het goed op elkaar afstemmen van affiniteit, realiteit en communicatie, kan iemand ervoor zorgen dat iets werkelijk begrepen wordt.

Twee kanten van communicatie

Het leven is een wisselwerking. SOMS VEROORZAAKT MEN IETS in de omgeving en SOMS IS MEN HET EFFECT van iets uit de omgeving. Om succesvol te kunnen zijn, moet een persoon zowel de rol van ontvangstpunt als de rol van bronpunt goed kunnen vervullen. Pas dan spreekt men van goede sociale vaardigheden.

Veroorzaak communicatie

Als er echter nooit iets gecommuniceerd zou worden, dan zou er ook niets zijn dat gedupliceerd en begrepen kon worden, hoe bereidwillig en overvloedig de ontvangstpunten ook moge zijn.

Invloed

Zoals hierboven beschreven, communiceert de een nu eenmaal wat gemakkelijker dan de ander. Maar dat is nog geen reden om hier genoegen mee te nemen. Een persoon, die – om welke reden dan ook – niet zoveel communiceert als hij of zij zou kunnen, laat eenvoudigweg mogelijkheden liggen om ÉÉN VAN DE MEEST ESSENTIËLE CAPACITEITEN te gebruiken OM EEN INVLOED TE VEROORZAKEN OP DE OMGEVING.

Leer communiceren

Communicatie is een VAARDIGHEID. Zoals alle andere vaardigheden (koken, voetballen, autorijden, etc.) kan communicatie gelukkig geleerd worden door het goed te oefenen in de prak­tijk, nadat men de basisprincipes ervan geleerd heeft.

Topsport

Door meer en meer te oefenen, KAN IEMAND ZIJN OF HAAR VAARDIGHEID IN COMMU­NICATIE ALTIJD VERDER VERBETEREN EN ZELFS EEN ‘TOPSPORTER’ WORDEN OP DIT GEBIED. Maar men moet wel oren en ogen wijd open houden om waar te nemen of iets echt overgekomen is. Communicatie is meer dan alleen maar jezelf aanzetten.